Casussen

I.v.m. technische redenen staat er voorlopig een wachtwoord ingesteld bij elk filmpje. Binnenkort maken we dit eenvoudiger. Het wachtwoord voor elk filmpje is: Tao2020.

Casus opdracht 1. Let op: de 1 ster casussen zijn eenvoudiger dan de 3 ster casussen!
Casus opdracht 2 bestaat uit 4 onderdelen.

Werk onderstaande casus uit en maak de vragen en stuur de antwoorden naar Owen: tcmlover@tutamail.com vergezeld van jouw naam.

Casus opdracht 3
Casus opdracht 4