Theorie Ba Gang

De Acht Principes zijn: (je kunt klikken om direct naar het gewenste principe te gaan)

Intern-Extern

Exces-Leegte

Koude-Warmte

Yin-Yang

 

 

 

 

 

De differentiatie volgens de Acht Principes (Ba Gang) is de basis van alle andere diagnose methodes. Met de Acht Principes kan de therapeut de lokalisatie, de aard en oorzaak van het onevenwicht en het behandelprincipe bepalen. De Acht Principes zijn  toepasbaar in alle omstandigheden. Met de Ba Gang kun je differentiëren tussen Yin en Yang, Intern en Extern, tussen Warmte en Koude en tussen Exces en Leegte.

Het is een uitstekende methode om zelfs zeer ingewikkelde casussen te ontrafelen

Bij deze methode moet je goed oppassen het systeem niet te rigide toe te passen en de symptomen in hokjes te plaatsen. Veel aandoeningen zijn namelijk zowel Intern als Extern, er treden soms aandoeningen op met een gemengd Koude/Warmte beeld en ook combinaties van Exces en Leegte treden veelvuldig op.

Niet elke aandoening hoeft alle acht de Principes in zich te hebben, een aandoening hoeft bijvoorbeeld geen Koude of Warmte aspecten in zich te hebben.

Intern-Extern

 

 

 

 • De differentiatie is op basis van de plaats van de aandoening (als een Externe pathogeen het lichaam binnengaat, is aandoening Intern).

 • Externe aandoening tast huid, spieren en meridianen aan.

 • Interne aandoening tast Interne Organen en botten aan.

Extern:

 • Als EPF de huid, spieren of meridianen binnengaat, ontstaat er een reeks typische symptomen behorende bij Extern: 

  • spierpijn

  • stijve nek

  • afkeer voor koude

  • acuut begin van de ziekte (een EPF die de meridianen binnengaat kent een minder acuut verloop)

  • oppervlakkige pols

 • De Externe EPF wordt vervolgens verder onderverdeeld in Koude-Warmte door te kijken naar de andere symptomen.

 • Het gelijktijdig optreden van koorts en een afkeer van kou betekent dat er een EPF (kan zowel EPF Warmte als EPF Koude zijn) aanwezig is.

 • EPF Koude=volle Kou= Yin exces:

  • lichte of geen koorts

  • afkeer voor Kou

  • hevige spierpijn

  • stijve nek

  • loopneus

  • koudegevoel

  • niet zweten

  • geen dorst

  • zere keel en hoest

  • oppervlakkige en gespannen pols

  • dun en wit tongbeslag

 • EPF Warmte=volle Hitte= Yang exces

  • koorts

  • afkeer Kou

  • lichte transpiratie

  • minder spierpijn

  • minder stijve nek

  • loopneus

  • dorst

  • zere keel en hoest

  • oppervlakkige en snelle pols

  • dun en licht geel tongbeslag

 • Merk op dat er overeenkomstige symptomen bestaan bij EPF Koude en EPF Warmte!!

 • Het verschil tussen EPF Koude of EPF Warmte door te kijken of er aanwezig is:

  • geen dorst (Koude) of wel dorst (Warmte)

  • geen koorts (Koude) of wel koorts (Warmte)

  • gespannen pols (Koude) of snelle pols (Warmte)

  • wit tongbeslag (Koude) of geel tongbeslag (Warmte)

 • Een EPF kan ook van het type Leegte of Exces zijn. Een EPF leegte (patiënt is Qi- en/of Bloed-leeg) kenmerkt zich door:

  • lichte of geen koorts

  • transpiratie

  • afkeer van Wind

  • lichte spierpijnen

  • oppervlakkige en langzame pols

  • dun wit tongbeslag

 • Een aanval van buitenaf,  een EPF is altijd een exces! De onderliggende conditie van de cliënt bepaalt of verdere onderverdeling noodzakelijk is. 

 • Als de EPF de meridianen binnendringt, veroorzaakt deze een Bi syndroom: een blokkade in de circulatie van Qi.

  • Bij een EPF Koude  Bi is meestal één gewricht aangedaan, er is hevige pijn en de klacht verbetert door warmte.

  • Bij een EPF Damp is er een zwaar gevoel, zwelling  en bewegingsbeperking.

  • Bij een EPF Warmte zijn de gewrichten gezwollen en warm.

  • Bij een blokkade door Wind verspringt de pijn van het ene gewricht naar het andere gewricht.

Intern:

 • Een  ziekte is Intern als de Interne Organen en/of botten aangetast worden.

 • De ziekte zit dan in het interne.

 • De symptomen zijn afhankelijk van de aangetaste Organen en type pathologie:Warmte/Koude , Exces of Leegte.

 

Exces en Leegte

 

 

 

 

Exces

 • Een pathologie van het type Exces kenmerkt zich door: 

  • de aanwezigheid van een pathogeen die zowel Intern als Extern kan zijn.

  • een sterke lichaams Qi

 • Een pathologie van het type Leegte kenmerkt zich door:

  • afwezigheid van een Pathogene factor

  • een zwakke lichaams Qi en/of  Bloed/Yin/Yang deficiënt.

 • Een gemengd Exces/Leegte beeld kenmerkt zich door:

  • de aanwezigheid van een pathogeen (Exces).

  • een leegte van bijvoorbeeld Qi of Bloed

 • Een exces kenmerkt zich door:

  • krachtige en luide stem

  • acute ziekte

  • rusteloosheid

  • woedeaanvallen/prikkelbaarheid

  • hevige pijn

  • grove ademhaling

  • pijn erger met druk geven

  • hoge toon oorsuizen (tinnitus)

  • hevig zweten

  • weinig plassen

  • obstipatie

  • het hele gezicht is rood (Warmte) 

  • afgooien van dekens tijdens de nacht

  • pols: vol

  •  dikke tongcoating

Leegte

 • Een Leegte kenmerkt zich door:

  • zwakke stem

  • chronische ziekte

  • lusteloosheid

  • opgerold liggen tijdens slapen

  • zwakke ademhaling

  • doffe, zeurende pijn

  • pijn verlicht door massage/druk

  • slecht geheugen

  • licht zweten

  • vaak plassen

  • losse ontlasting

  • lage toon oorsuizen/ tinnitus

  • pols: leeg

  • dunne tongcoating

Sommige symptomen  komen voor bij zowel  Exces of Leegte:

 • Moeheid: kan voorkomen bij een Leegtepatroon maar ook bij Lever Qi stagnatie ( is Exces).

 • Constipatie: kan zowel voorkomen bij Exces beelden (bijvoorbeeld constipatie door Hitte waarbij de vloeistoffen uitdrogen) als bij Leegte beelden (bijvoorbeeld door Bloedleegte).

 • Losse stoelgang komt voor bij leegte beelden zoals Milt Qi leegte, maar ook bij Exces beelden zoals Damp-Hitte in de Dikke Darm of  Zomer Hitte.

 • Er zijn enkele Dikke Darm Hitte patronen die wel diarree geven (stinkende diarree!)

-Damp Hitte in de Dikke Darm, Damp verhindert opname vloeistoffen

- Yang Ming Orgaan Hitte kent constipatie als symptoom, toch kan er  dun water uitkomen zonder ontlastingsresten, de rest van de        symptomen zijn behorend  bij Yang Ming Orgaan klachten

-Zomer Hitte in de Dikke Darm, zonnesteek maar ook eten van bedorven voedsel

 • Alle EPF (Koude/Wind/Damp en Hitte) zijn aandoeningen van het type Exces.

 • Een EPF kan het lichaam binnen treden en wordt daarmee Intern.

 • Een Interne Pathogeen ontstaat door slecht functioneren van de interne Organen of binnentredende EPF.

 • Als het lichaam sterk is en een gevecht aangaat met de pathogeen (Koude/Warmte/Damp/Wind/Vuur/Phlegm) is er sprake van een Exces.

 • Stase van Bloed, Phlegm en Qi stagnaties (secundaire pathogenen) zijn ook van het type Exces.

Gemengd Exces/Leegte beeld

 • Aanwezigheid van een Pathogene factor, terwijl de Qi van het lichaam zwak is en onvoldoende kan vechten tegen de Pathogeen.

  • voorbeelden zijn:

   • Nier Yin leegte met stijging van Lever Yang (Lever Yang is het Exces)

   • Milt Qi leegte met Damp (Damp is het Exces)

   • Bloedleegte of Qi leegte waardoor het Exces Stase ontstaat.

Leegte

Er zijn vier patronen van Leegte te onderscheiden:

 • Qi leegte

 • Yang leegte (lege Koude)

 • Bloedleegte

 • Yin leegte (lege Hitte)

Qi leegte

Dit zijn symptomen van Long Qi leegte en Milt Qi leegte, omdat de Milt de Qi produceert en de Long de Qi beheerst. Er kan echter ook Qi leegte ontstaan in bijvoorbeeld Hart en Nieren.

 • symptomen:

  • bleek gelaat

  • licht transpireren overdag

  • zwakke ademhaling

  • distensie gevoel na eten

  • neiging tot aankomen qua gewicht

  • vermoeidheid

  • minder eetlust

  • zwakte van de ledematen

  • lege pols

  • tong: bleek met tand afdrukken

Yang leegte (lege Koude)

 

 

 

 

Bij een Yang leegte is de verwarmende en beschermende functie van de Qi verminderd. De symptomen bestaan uit

 • bovenstaande Qi leegte symptomen met daarbij:

  • koude gevoel

  • helder bleek gelaat

  • koude armen en benen

  • voorkeur voor warm drinken

  • losse ontlasting

  • veel en heldere urine

  • diepe en zwakke pols

  • bleke, natte, evt gezwollen tong

 • meest getroffen organen zijn Milt, Nier, Long, Hart en de Maag

Bloedleegte

Dit kan voorkomen wanneer Qi (met name Milt Qi) gedurende een bepaalde tijd verzwakt is en daardoor onvoldoende Bloed produceert. Het kan ook voorkomen na een bevalling, na een bloeding of na een ziekte die Qi of Yin verzwakt.

 • Algemene symptomen:

  • dof en bleek gelaat

  • bleke lippen

  • moeheid

 • Andere Bloedsymptomen zijn afhankelijk van welk orgaan er is aangedaan:

 • Lever Bloedleegte symptomen:
  • wazig zicht/verminderd zicht in de nacht
  • depressie
  • stijfheid
  • tintelingen in ledematen
  • insomnia
  • vlekjes in de ogen (floaters)
  • krampen
  • bleke en zwakke nagels
  • droog haar en huid
  • weinig menstruatiebloed
  • tong is bleek
  • pols is choppy of fijn
 • Hart Bloedleegte symptomen:
  • ​palpitaties
  • duizeligheid
  • insomnia
  • droom verstoorde slaap
  • angst
  • snel schrikken
  • dof bleek gelaat
  • bleke lippen
  • tong is bleek en dun
  • pols is choppy en fijn

Yin leegte (leegte van Yin, kan gepaard gaan met Hitte symptomen en heet dan lege Hitte)

 

 

 

 

 

Een Yin leegte kan voortkomen uit een langdurige Bloedleegte, omdat Bloed een onderdeel is van het Yin. Een verzwakt Yin kan ook ontstaan door overmatige Hitte die het  Yin van het lichaam beschadigt, door langdurige overbelasting, gebruik van stimulerende middelen (bijvoorbeeld alcohol dat Yang is, kan het Yin uitputten) of overmatige sexualiteit.

Het Yin heeft een afkoelende en bevochtigende functie. Als er Yin tekort is, kan er te weinig afgekoeld en bevochtigd worden. Daardoor kunnen er Warmte en/of Droogte-symptomen ontstaan. 

 • Symptomen van Yin leegte:

  • lichte koorts of warmtegevoel in de namiddag

  • 5 palm heat

  • droge keel in de nacht

  • nachtzweten

  • vermagering

  • oppervlakkige, lege en snelle pols

  • tong: rood, gepeld en droog. Meest getroffen organen zijn Hart, Lever, Nier, Longen en Maag

 • Hart Yin leegte symptomen:

  • algemene Yin leegte symptomen

   • palpitaties

   • insomnia

   • droom verstoorde slaap

   • angst, snel schrikken

   • droge mond en keel in namiddag en avond

Vergelijk dit met Hart Bloedleegte en merk op dat er veel overeenkomstige symptomen aanwezig zijn.

 • Lever Yin leegte symptomen:

  • algemene Yin leegte symptomen +

   • duizeligheid

   • tintelingen

   • wazig zicht

   • floaters

   • droge ogen

   • minder nacht zicht

   • minder menstruatiebloed

   • rode wangen

   • krampen, zwakke nagels, droog haar en huid.

Vergelijk dit met eerder genoemde Lever Bloedsymptomen!

 

Koude en Warmte    

 

Warmte en Koude beschrijven de natuur (aard) van de disbalans. De symptomen zijn afhankelijk van het feit of ze bij een Exces horen of bij een Leegte.

Een Warmte exces ontstaat waneer er teveel Yang in het lichaam aanwezig is. Dit kan o.a. onstaan door: het nuttigen van overmatige hoeveelheden energetisch warm voedsel of bijvoorbeeld langdurige emotionele problemen of een EPF die naar het Interne gaat.

Een Intern Koude exces kan het gevolg zijn van een EPF die naar het interne gaat. Dit intern Koude exces kan Koude symptomen geven maar kan zich ook transformeren in Warmte.

Warmte Exces

De belangrijkste symptomen van een Intern Warmte exces zijn:

 • koorts (niet altijd aanwezig bij Lever Vuur en Hart Vuur)

 • dorst

 • rood gelaat

 • rode ogen

 • constipatie

 • weinig en donker gekleurde urine

 • rode huiduitslag

 • branderige pijn

 • verlies van veel helder rood bloed 

 • extreme agitatie

 • snelle en volle pols 

 • een rode droge tong met geel beslag.

Het behandelprincipe is het elimineren van de Hitte.

Symptomen zijn afhankelijk van welk orgaan betrokken is bijvoorbeeld Hitte in de Maag, Long en Darmen.

Warmte Leegte (deficiënt Yin in het interne)

Warmte leegte (Yin leegte+Hitte) is vaak het gevolg van een Nier Yin leegte. Nier Yin is de basis van alle Yin in het lichaam.

De belangrijkste symptomen zijn:

 • koorts of een warmtegevoel in de namiddag,

 • droge mond

 • droge keel in de nacht

 • nachtzweten

 • 5 palm heat

 • droge ontlasting

 • weinig en donker gekleurde urine

 • nervositeit

 • vage angst

 • een oppervlakkige en en lege pols

 • een rode en gepelde tong.

Het behandelprincipe is het voeden van Yin.

Specifieke symptomen manifesteren zich afhankelijk welk orgaan het meeste aangedaan is.

 

Nier Yin leegte kan leiden tot:

 • Long Yin Leegte - doffe huid, droge hoest

 • Lever Yin leegte - hoofdpijn, droge ogen, prikkelbaarheid

 • Hart Yin leegte - hartkloppingen, slapeloosheid en gevoelens van rusteloosheid.

Nier Yin leegte kan door veel factoren worden veroorzaakt, waarbij stress een belangrijke factor is. Overmatige seksuele uitspattingen, overwerk, roken, alcohol- en drugsmisbruik putten het Yin uit. Langdurige emotionele stress kan Lever Qi-stagnatie en Hitte veroorzaken welke ook het Yin kan uitputten.

 

Koude exces

 

 

 

 

 

Een Koude exces ontstaat uit een Yin exces. De belangrijkste symptomen zijn:

 • kouwelijkheid, koude ledematen, geen dorst, bleek gelaat, buikpijn welke verergert door druk,zin in warm drinken, losse ontlasting, veel en helder gekleurde urine, een diepe, gespannen en volle pols en een bleke tong met een dik wit beslag.

 • koude blokkeert en trekt samen en geeft daardoor krampende pijn.

 • de pijn verlicht door warmte en verergert door druk

 • intern Koude exces kan gevolg zijn van EPF Koude die interne organen binnen gaat:

  • Maag: braken en maagpijn

  • Darmen:diarree en buikpijn

  • Baarmoeder: dysmenorroe

  • Levermeridiaan: zwellingen, pijn scrotum

  • allen zijn acuut optredend!

Lege koude ( Yang leegte)

Deze situatie ontstaat door een tekort aan Yang. Het Yang Qi is te zwak om het lichaam te verwarmen. De voornaamste symptomen zijn:

 • koude gevoel, koude ledematen, bleek en mat gelaat, geen dorst, transpireren, losse ontlasting, veel heldere urine, trage en diepe pols, bleke en natte tong met dun wit beslag.

 • Bij een Milt Yang leegte kan de Milt de spieren niet meer verwarmen waardoor de rillingen ontstaan. Als er te weinig warmte is kan de Milt de transporterende en transformerende functie niet goed uitoefenen waardoor er losse ontlasting zal ontstaan.

 • Warmte en Koude kunnen tegelijk bestaan in het lichaam. Bijvoorbeeld: Externe Koude en Interne Warmte / Externe Koude en Interne Warmte / Warmte in het bovenlichaam en Koude in het onderlichaam / Milt Yang leegte met een Hitte in de Blaas.

Yin -Yang

 

 

 

Alle bovengenoemde principes zijn onder te brengen in Yin en Yang.

Intern, Leegte en Koude zijn Yin.

Extern , Volte en Warm zijn Yang.

Daarnaast hebben we Yin en Yang leegte wat hierboven al beschreven is. Verder kennen we een Yin collaps en een Yang collaps.

Yin collaps: overvloedig transpireren, warme huid bij aanraken door therapeut, warme ledematen, droge mond met behoefte aan koud drinken(kleine slokjes), vasthouden urine, constipatie.

Yang collaps: kouwelijkheid, koude ledematen, zwakke ademhaling, veel transpireren met olieachtig zweet, geen dorst, vaal en overvloedig urineren, of juist vasthouden van urine.

 
 
Intern en ExternTCM Lover
00:00 / 05:05
Exces VolteTCM Lover
00:00 / 02:25
LeegteTCM Lover
00:00 / 03:14
Bloed leegteTCM Lover
00:00 / 03:12
Ba GangTCM Lover
00:00 / 01:37
Volle Kou:lege KouTCM Lover
00:00 / 02:24
Volle en lege HitteTCM Lover
00:00 / 03:03
Yin leegteTCM Lover
00:00 / 01:33
Yang leegteTCM Lover
00:00 / 00:59
 
 

Klik op de afbeelding voor de multiple choice vragen Intern/Extern

Tip: klik rechtsonder in de afbeelding op het witte vierkantje, dan krijg je een groter formaat  

Print-vriendelijke versie