PUNTENCOMBINATIES 

De Su Wen stelt dat “een ervaren acupuncturist in staat is Yang vanuit Yin te leiden en Yin vanuit Yang te leiden; om een ​​ziekte aan de linkerkant te behandelen met punten aan de rechterkant en een ziekte aan de rechterkant te behandelen met punten aan de linkerkant ”, en de Ling Shu stelt“ selecteer punten uit het onderste deel van het lichaam voor een ziekte in de bovenlichaam en selecteer punten uit het bovenlichaam voor een ziekte in het onderlichaam ”.

Een puntencombinatie in de Chinese geneeskunde is een term die wordt gebruikt om een groep acupunctuurpunten te beschrijven, van twee tot meestal niet meer dan vijf of zes punten die samen een specifieke werking hebben of elkaar ondersteunen. Over het algemeen heeft deze punt combinatie een lange geschiedenis van klinisch gebruik en effect, zowel gebaseerd op theoretische grondslagen als op ervaring. Dat deze punt combinaties vaak al  zeer lang bestaan benadrukt hun waarde.

Een gevaar bij punt combinaties is het roekeloos overnemen van deze punt combinaties door de therapeut zonder het stellen van een diagnose. Mijn persoonlijke mening is dat je de  Chinese geneeskunde en de cliënt daarmee tekort doet. 

Verder is het niet te doen alle combinaties uit je hoofd te leren. Het leren begrijpen van de logica achter de combinatie is een veel beter plan!

 • Een puntencluster is niet hetzelfde als een puntencombinatie. Een puntencluster is een groepering van een paar punten in hetzelfde gebied van het lichaam, waarvan het effect op dit gebied gunstig is. In veel gevallen worden deze clusters gevormd uit extra punten, zoals Sishencong op de vertex, of uit Ashi-punten (gevoelige punten) in de buurt van de klacht. Een voorbeeld van een puntencluster is "drie naalden in de enkel". bijvoorbeeld Bl 60, Maag 41, Nier 3. Dit cluster dient als een lokale behandeling om bijvoorbeeld een  bloedstagnatie veroorzaakt door trauma in het enkelgewricht te behandelen.

 •  Puntencombinaties  kunnen

  • een lokaal effect hebben op een meridiaan, bijvoorbeeld Dikke Darm 4,11 en 20 bij een Yang Ming probleem

  • een effect hebben op een orgaan, bijvoorbeeld Long 1 en Blaas 13. Dit is een koppel  bestaande uit een Front Mu en Back Shu punt

  • effect hebben op een specifieke klacht in het lichaam bijvoorbeeld Milt 15, Blaas 25 en Driewarmer 6 bij constipatie

  • effect hebben op algemene functies of activiteiten van verschillende systemen in het lichaam, bijvoorbeeld Long 7 en Nier 6. Dit is een punt combinatie om de Ren Mai te openen en los beïnvloeden deze punten het Long en Nier systeem.

 • De puntencombinatie Back Shu met een Front Mu punt

  • Deze techniek van puntencombinatie is gebaseerd op twee specifieke puntengroeperingen, één op de voorkant van het lichaam en één op de achterkant. Het concept is dat beide punten een directe invloed hebben op het orgaan waaraan  ze gekoppeld zijn zoals Blaas 13 (Back Shu Long) en Long1 (Front Mu Long). Elke Front Mu of Back Shu punt heeft een sterke invloed op zijn orgaan heeft, de combinatie met zijn tegenoverliggende punt zal het effect versterken en daarmee de therapie versterken. Klinische ervaring heeft aangetoond dat dit combinatieprincipe beter werkt bij Volte beelden.

 • Een keten van punten (combinatie)

  • Een keten van punten wordt gezet op één meridiaan en is een combinatie van lokale, aangrenzende en distale punten. Neem bijvoorbeeld Dikke Darm 15, Dikke Darm 14 en Dikke Darm 4 voor pijn in de schouder. Een keten van punten gebruik je slechts dan als één of twee naalden niet blijken te werken. Het is aanbevelenswaardig te starten met het aanprikken van één punt, dan de pols te controleren, zet een tweede naald indien nodig en controleer wederom de pols en zet eventueel nog een derde punt. Je kan ook een keten van punten zetten op gerelateerde meridianen. Bijvoorbeeld de Long en de Nier zijn gekoppeld via de extra meridianen en kan je Long 1, Long 6 en Long 7 combineren met Nier 6, Nier 8 en Nier 13 bij onvruchtbaarheid en depressie. Je kan zo ook Lever en Pericard punten gecombineerd prikken omdat deze twee Organen verbonden zijn volgens de 6 bewegingen (Jue Yin)

 • De puntencombinatie van de tegenstellingen

  • Een klacht welke zich in het ene deel van het lichaam bevindt, kan worden behandeld in het tegenovergestelde deel. Een klacht die zich aan de rechterkant van het lichaam bevindt, moet bijvoorbeeld aan de linkerkant worden behandeld. Een klacht  aan de achterkant moet aan de voorkant worden behandeld en vice versa. Een klacht die zich in het bovenste deel bevindt, moet in het onderste deel van het lichaam worden behandeld etc. Praktische voorbeelden van deze punt combinatie zijn de behandeling van Bl 54 (onder) voor rugpijn (boven), of Dikke Darm 4 linkerkant prikken voor kiespijn in de rechter onderkaak, enz. Een uitbreiding van deze vorm van combineren leverde vele puntencombinaties op waarbij  van elk van de tegenpolen  een punt wordt gebruikt. Dus in het geval van lage rugpijn wordt Blaas 54 gecombineerd met Blaas 23.  Deze twee punten vormen tegenwoordig samen de basis voor elke behandeling van onderrug problemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de wet van de tegenstellingen.

 • Puntencombinatie van een Yinmeridiaanpunt met die van zijn intern/extern gekoppelde Yang partner

  •  Door een punt op een Yang-kanaal te combineren met een ander op het gepaarde Yin-kanaal, is het effect groter dan wanneer je één van beide punten afzonderlijk gebruikt. Voorbeelden Maag 36 met Milt 4 voor maagproblemen.

  • De meest bekende combinaties van deze soort puntvcombinaties zijn die tussen de bronpunten op de meridiaan welke  wordt beïnvloed door een ziekte, en het Luo punt dat is gekoppeld aan de eerste , in de intern/externe Yin-Yang relatie. In deze combinatie wordt het Bronpunt de "gastheer" genoemd en het Luopunt de "gast".. Dit principe van het combineren van punten heeft gerenommeerde combinaties opgeleverd, zoals Dikke Darm 4 met Long 7, voor aandoeningen van de bovenste luchtwegen. Lever 3 met Galblaas 37 voor oogaandoeningen, Long 9 met Dikke Darm 6 voor hoest door slijm . Het idee achter deze vorm van combineren is om overtollige energie van de aangetaste meridiaan af te voeren naar de gekoppelde meridiaan Dus door het "gastheer" -punt, dat een bronpunt is, te prikken, wordt de overtollige energie afgevoerd (bronpunten staan ​​in nauwe relatie met hun orgaan. De stimulatie van het Luo-punt van de gekoppelde meridiaan zorgt ervoor dat de overtollige Qi dus de dichtst mogelijke 'poort' verlaat. (Luo-punten vormen een doorgang tussen twee Yin / Yang-meridianen).

 • Meester- en gekoppelde punten van extra meridianen

  • De meesterpunten en de gekoppelde punten van de acht extra meridianen vormen acht punt paren die elk worden toegeschreven aan één extra meridiaan. Elk paar opent zijn extra meridiaan waardoor het extra energie kan absorberen.

  •  Er zijn twee technieken waarmee deze combinaties worden gebruikt.  

   • Bij de eerste manier stimuleer je eerst  de twee meesterpunten en vervolgens de twee gekoppelde punten.

   • De tweede manier pleit voor het aanprikken van het rechter meesterpunt en het linker gekoppelde punt bij vrouwen, en vice versa bij mannen. Je kan er daarna voor kiezen punten toe te voegen.

   • Een veel gebruikt puntenkoppel is  het paar Neiguan (Pc 6) en Gongsun (Milt 4). Dit koppel met de toevoeging van Zusanli (ST-36) vormt de beste combinatie van punten om ochtendmisselijkheid of misselijkheid van verschillende etiologieën te behandelen. Lees hier meer over de extra meridianen

 • Combinatie van proximale en distale punten

  • Distale punten zijn gelokaliseerd op de (uiteinden van de) ledematen en proximale (dichterbij het centrum van het lichaam) punten dichterbij of op de romp en het hoofd.Dit is een algemene combinatie voor het combineren van punten in de acupunctuur. In acute situaties wordt eerst het distale punt geprikt om zo de obstructie te verwijderen veroorzaakt door een EPF. Je opent zo de meridiaan om deze voor te bereiden op de werking van de proximale punten. Bij de Yin meridianen hebben we minder keuze omdat de Yin meridianen allemaal beginnen of eindigen op borst en buik en interne verbindingen hebben en geen oppervlakkige verbindingen zoals bij de Yange meridianen.Door proximale met distale punten te combineren krijg je een goede balans tussen de punten, je brengt de werking in een mooi evenwicht.

  • Bij bijvoorbeeld een acute verrekking van de schouder kan je Maag 38 disperseren  en de cliënt de schouder laten roteren. Hierna zet je enkele proximale punten die je kiest op basis van gevoeligheid en meridiaan verloop. In het bovengenoemde voorbeeld kan je Blaas 58 nemen.

  • Zo zie je dat bij een schouderprobleem er vaak een punt wordt gekozen op de heup, zo kun je ook de elleboog en knie, pols en enkel  verbinden.Ook zie je dat er punten gekozen worden gebaseerd op  de relaties tussen de meridianen van dezelfde polariteit bijvoorbeeld Long en Milt (Tai Yin). Je ervaart bijvoorbeeld pijn op Long 7 dan kun je Milt 5 aanprikken op de voet.

  • Bij chronische klachten is het belangrijk om proximale met distale punten te combineren.

 • Combinatie van lokaal en distaal

  • ​Het lijkt een beetje op bovenstaande maar het is toch net iets anders. je kan bij een klacht er ook voor kiezen een lokaal punt te combineren met een ver afgelegen puntZo is Lever 5 een effectief punt om ziekten van de uitwendige geslachtsorganen te behandelen (als  Luo-punt van de meridiaan omcirkelt deze de geslachtsorganen). Ren Mai 3 is ook een effectief punt om dergelijke problemen te behandelen. Dus het combineren van de twee, een punt dichtbij de plek van de klacht  en een punt verder gelegen van de klacht, vormt een goede combinatie. 

 • Een punt boven en een punt beneden

  • Om het evenwicht tussen boven en beneden te houden is het belangrijk om de gekozen punten te verdelen tussen deze gebieden.

  • Het bovenlichaam correspondeert meer met Yang, Hemel, beweging en energie. Het onderlichaam correspondeert meer met het Yin, Aarde en vaste  stoffen.

  • Als je een punt aanprikt in het onderste deel van het lichaam geeft dit een energiestroom naar het tegengestelde deel van het lichaam.

  • Een voorbeeld is het aanprikken van Pericard 6 samen met Maag 36. Pericard 6 harmoniseert het bovenste en middelste deel van de Maag en kalmeert rebellerende Qi  terwijl Maag 36 de Maag versterkt. Een andere voorbeeld is Driewarmer 6 met Galblaas 31, samen disperseren deze punten Wind Warmte van het Bloed bijvoorbeeld een huidaandoening met een rode en jeukende huiduitslag die van plaats verwisselt.

  • Bij hoofdpijn door mentale en emotionele druk en je prikt Galblaas 14 en 20 en Tai Yang dan kan de hoofdpijn soms verergeren. Vaak is dan Nier 1 genoeg om de hoofdpijn weg te krijgen doordat Nier 1 de energie laat dalen. Dit kan ook bereikt worden door acupressuur op Milt 4 en daarbij de patiënt laten visualiseren dat via de adem de energie daalt. Blaas 7 en Galblaas 13 kunnen in combinatie met hoofdmassage  om de energie te disperseren ook goed werken

 • Empirische puntencombinaties (gebaseerd op ervaring en werking en niet op theorie)

  • Er zijn tientallen puntencombinaties in acupunctuur die puur klinisch naar voren zijn gekomen gebaseerd op ervaring. Als therapeut merk je  dat sommige punten betere resultaten opleveren in combinatie met bepaalde punten. Vaak zijn deze combinaties niet theoretisch te verklaren maar hun werking is dermate positief dat we ze niet mogen en kunnen laten liggen.

  • Hier zijn een paar voorbeelden van empirische  punten-combinaties:

   • Dikke Darm 4 met Maag 34  geprikt aan de aangedane kant, geeft een snelle verlichting voor overbelaste spieren of pezen van het kniegewricht (meestal als gevolg van sportblessures). Om effect van deze combinatie te verkrijgen, moet men eerst Darm 4 aanprikken, onder een schuine hoek naar de metacarpale botten, twee Cun diep, en dan Maag 34 manipuleren om gevoelloosheid of uitzetting rond de knie te veroorzaken

   • Dunne Darm 1 heeft invloed op de borsten. Daarom worden alle borstaandoeningen, inclusief agalactie (melkgebrek), met behulp van dit punt behandeld. Door Taiyang (extra) te combineren met Dunne Darm, maken we een puntencombinatie voor gezwollen borsten. De bron van deze formule is ook klassiek (Song of the Jade Dragon Ca. 1500) .

   • Veel empirische combinaties bevatten extra punten, die ook zijn voortgekomen uit klinische observatie.

   • Yintang ,Hart 7, Milt 6 wordt vaak gebruikt om de geest te kalmeren, vooral in gevallen van slapeloosheid  of mentale angst. de combinatie harmoniseert het Vuur- en Waterelement, of Hart- en Nierfuncties, terwijl Yintang  de Geest kalmeert. Zo draagt ​​het extra punt Yintang bij aan het effect van de twee andere meridiaanpunten, met zijn empirisch gevonden rustgevende eigenschappen.

 • Puntenclusters

  • Een puntencluster is een groepering van een paar punten in hetzelfde gebied van het lichaam, waarvan het totale effect op dit gebied gunstig is. In veel gevallen worden deze clusters gevormd uit extra punten, zoals Sishencong op de vertex, of uit Ahshi-punten (gevoelige punten) in de buurt van de klacht. Een voorbeeld van een puntencluster is "Drie naalden bij de enkel". dat wil zeggen Blaas 60, Maag 41 en Nier 3. Dit cluster dient als een lokale behandeling om een eventuele bloedstagnatie veroorzaakt door trauma in het enkelgewricht of dwarslaesie te behandelen. Een andere "Drie naalden aan de enkel" combinatie dient hetzelfde doel en is een combinatie van drie verschillende punten: Galblaas 40, Maag 41 en Milt 5. Deze combinatie wordt ingezet bij een verstuikte enkel. Het merendeel van de puntenclusters heeft te maken met plaatselijke invloed.Je kan ook naalden om een zweer zetten of rondom een herpes zoster plek of een litteken. Deze techniek wordt veelal toegepast in combinatie met een distaal punt van de dichtstbij gelegen meridiaan. Heb je een zweer op Milt 6 dan kan je bijvoorbeeld Milt 1 of Milt 10 zetten als toevoeging. Bij herpes zoster kan je de Hua To Jia Ji punten gebruiken van de aangedanen ruggemergzenuw(en). Hua To punten  liggen tegen de ruggenwervel aan, tussen de wervelschijven.

 • Balans brengen in Yin en Yang

  •  Een van de meest voorkomende disbalansen in de praktijk is die van de elementen Water en Vuur met symptomen als hartkloppingen, slapeloosheid, slaapstoornissen door dromen en angst. Om dit recht te zetten hebben de Chinezen vele combinaties bedacht, geformuleerd vanuit punten die enerzijds de hartactiviteit disperseren, en de Nier kunnen versterken. Dergelijke combinaties zijn:

   •  Hart 7 en Milt 6

   • Hart 5 en Nier 4 

   • Hart 5 en Nier 6 

  • Een andere methode is het harmoniseren van activiteiten, hetzij van organen, hetzij van functies. Dit is ook gebaseerd op het concept van een leegte of exces.  Bijvoorbeeld:

   • Dikke Darm 4 en Nier 7. Deze combinatie wordt voornamelijk gebruikt bij overmatige transpiratie of juist een gebrek aan transpiratie te behandelen. In het geval van overmatige transpiratie heeft Wei Qi een 'tekort', dus Dikke Darm 4 moet worden afgezwakt om de beschermende vermogens van Wei Qi te versterken. (Houd er rekening mee dat Wei Qi verantwoordelijk is voor de tonus van de zweetporiën en dus de transpiratie onder controle houdt). Tegelijkertijd moet Long 7 worden verminderd, aangezien zijn activiteiten nauw verband houden met "water" -bewegingen in het lichaam. In het geval van afwezigheid van transpiratie, moet men juist deze punten gebruiken, alleen met omgekeerde manipulatie. 

 • De methode van het kruisen

  • Deze methode is geschikt bij stoornissen waarbij lokale punten niet kunnen worden geprikt doordat het te behandelen gebied gezwolle is bijvoorbeeld bij een bi syndroom in een gewricht.je kan deze methode ook gebruiken bij  aandoeningen waarbij het aangedane ledemaat tijdens de behandeling moet worden bewogen, bijvoorbeeld plaatselijke verstuiking, kneuzing en peesschade. In dergelijke situaties wordt de patiënt  gevraagd om  oefeningen uit te voeren om de circulatie van de Qi te bevorderen en obstructie uit de meridianen te verwijderen, om het therapeutische effect te verbeteren. Als lokale punten zouden worden gezet, zouden deze lichaamsbewegingen de naald zeker doen buigen, ervoor zorgen dat de naald vast zou komen te zitten en overbodige pijn kunnen veroorzaken.

  • Het principe van het selecteren van punten in de methode van het kruisen is dat eerst het ‘corresponderende gebied’ met het getroffen gebied moet worden bepaald. De regel van het corresponderende gebied is:

   • de schouder komt overeen met de heup en vice versa

   • de elleboog komt overeen met de knie en vice versa

   • de pols komt overeen met de enkel en vice versa

   • de handpalm komt overeen met de zool en vice versa

   • de vingers komen overeen met de tenen en vice versa.

  • Specifieke punten worden vervolgens geselecteerd volgens de volgende principes:

   • selecteer punten uit Yin-meridianen als de stoornis zich in het mediale deel bevindt, en selecteer punten uit de Yang meridianen als de stoornis zich in het laterale deel bevindt

   • selecteer punten aan de rechterkant van het lichaam om aandoeningen aan de linkerkant te behandelen en vice versa

   • neem de arm Yang Ming meridiaan om de been Yang Ming meridiaan te behandelen etc

    • voorbeeld: voor een aandoening op Jianyu Dikke Darm 15 op de rechterschouder , neem je  bijvoorbeeld Biguan Maag 31 op de linkerheup ; voor stoornis rond Qiuxu GB 40 op de linkerenkel, wordt Yangchi Driewarmer 4 op de rechterpols geselecteerd.

   • als de aandoening meerdere meridianen betreft, worden de punten geselecteerd uit alle corresponderendemeridianen; het is echter beter om "een paar 'hoofd' punten te selecteren".

   • het selecteren van de juiste meridiaan heeft voorrang op puntselectie, zoals benadrukt wordt in het oude gezegde "verander liever van punt dan de verkeerde meridiaan te nemen".

   • de patiënt dient het aangedane lichaamsdeel te bewegen terwijl de naalden worden gemanipuleerd. Dit komt doordat de combinatie van prikken en bewegen de Qi en het Bloed kan reguleren, zodat de pijn onmiddellijk wordt verlicht.

   • De kruisingsmethode is gebaseerd op meridiaantheorie en de principes van puntselectie en naaldtechniek. De meridianen en collateralen zijn wegen waarlangs de Qi en het Bloed van het menselijk lichaam circuleren. Ze verbinden zich intern met de Zang Fu en strekken zich uit over het lichaam, vormen een netwerk en verbinden alle weefsels en organen van het lichaam tot een organisch geheel. Hoewel de meridianen van de hand zin het bovenlichaam zitten, en de meridianen van de voet het onderste deel van het lichaam doorkruisen, zijn de meridianen van handen en voeten met dezelfde namen verbonden met elkaar en communiceren ze met elkaar. Bijvoorbeeld:

  • Tai Yin meridianen van hand en voet verbinden zich op Zhongfu Long 1.

  • Shao Yin merdianen van hand en voet verbinden zich in het Hart.

  • Tai Yang- meridianen van hand en voet verbinden zich bij Jingming Blaas 1.

  • Yang Ming meridianen van hand en voet verbinden zich in Yingxiang Dikke Darm 20.

 • Ondertussen 'communiceren' de rechter- en linkertakken van de twaalf reguliere meridianen allemaal met de Ren Mai en Du-Mai. Bijvoorbeeld:

 • de rechter en linker takken van voet Yang Ming (Maag) meridiaan 'communiceren' op Renzhong DU 26, Shenting DU 24 en Dazhui DU 14.

 • de rechter en linker takken van voet Shao Yin (Nier) meridiaan 'communiceren' op Shanzhong Ren 17, Guanyuan Ren 4 en Chengqiang DU 1.

 • Punten links en rechts

  • Punten links en rechts gebruiken helpt Yin en Yang te balanceren en kan het effect van de behandeling versterken ook al is de klacht slechts aan één zijde van het lichaam. Soms gebruik je slechts punten aan 1 kant van het lichaam: je gebruikt punten aan één zijde bij:

   • extra meridaan behandelingen

   • behandelen van kinderen: baby's gebruiken meestal 2 naalden ( 1 aan de linker zijde en 1 naald aan de rechter zijde) en kinderen tussen de 2 en 5 jaar gebruiken tussen de 2 en 6 naalden

   • behandelen van de kant waar de klacht zit: dit doe je veelal bij meridiaanproblematiek. Is er echter een onderliggende orgaanproblematiek  dan kan je bijvoorbeeld het Luo punt van de gekoppelde partner gebruiken. Iemand heeft rechter schouderpijn en je prikt Dikke Darm 4 en 10 en 15 dan kan je Long 7 erbij zetten aan de andere zijde van het lichaam.

   • bij moeilijkheden om de kant waar de klacht zit te behandelen bijvoorbeeld bij iemand die spastisch is of zweren heeft

   • om te balanceren

   • na langdurig behandelen kan je de andere zijde nemen, blijft succes uit dan kan het slim zijn om de andere zijde van het lichaam te prikken. Bijvoorbeeld bij een trigeminus neuralgie waar je al langer behandelt kan je punten aan de niet aangedane zijde prikken