Qi, Bloed en de Vloeistoffen
Een disbalans in Qi, Bloed of de Vloeistoffen uit zich in een patroon. Je kan verschillende patronen onderscheiden:

 

 

 

 

 

De syndromen/patronen van Qi, Bloed en de Vloeistoffen vullen de informatie aan die je hebt verkregen via de Ba Gang en

Zang Fu. Hierdoor wordt het klinisch beeld steeds duidelijker! Tijdens het bestuderen zul je bemerken dat je vele symptomen die je hier tegenkomt ook al bent tegengekomen bij de Ba Gang en Zang Fu.

 

Het maken en functioneren van Qi, Bloed en de Vloeistoffen is afhankelijk van de Zang Fu (van de Organen)

De Zang Fu organen zijn echter ook weer afhankelijk van het functioneren van Qi, Bloed en de Vloeistoffen.

Ze helpen dus elkaar en zijn van elkaar afhankelijk. Als het met de één niet goed gaat heeft dat effect op de ander.

Qi en Bloed patronen komen vaak samen voor: Bloed is de moeder van Qi en Qi is de bevelhebber van het Bloed.Zo zie je vaak:

 • Een leegte van Qi samen met een leegte van Bloed.

 • Een Qi stagnatie samen met een Bloed stase.

 • Uitputting van Qi en Bloed ten gevolge van Bloedingen.

 Qi helpt  de Organen met:

 • transformeren

 • transporteren en bewegen

 • vasthouden van Bloed en Vloeistoffen

 • zorgen dat lichaamsstructuren op hun plaats blijven

 • beschermen van Organen

 • verwarmen van Organen

Bloed helpt de Organen met:

 • Voeden

 • Bevochtigen

 • Het verankeren van de Geest (de Shén)

Jin (de heldere en waterige Vloeistoffen die circuleren samen met de Wei Qi) helpt de Organen met:

 • Bevochtigen van huid en spieren

 • Zorgen ervoor dat Bloed niet stroperig wordt

Yè  (de troebele Vloeistoffen die circuleren met de Ying Qi ) helpt de Organen met:

 • Het bevochtigen van gewrichten, hersenen, ruggemerg, beenmerg , oren, ogen en neus.

Qi patronen:

 • Qi leegte

 • Zinkende Qi

 • Stagnerende Qi 

 • Rebellerende Qi

 

 

 

 

Qi leegte symptomen zijn veelal symptomen van Long Qi en Milt Qi leegte. Qi leegte ontstaat doordat:

 • Yuan Qi de processen niet goed laat verlopen

 • het orgaan zelf de Qi niet goed aan kan maken

 • roofbouw door bijvoorbeeld verkeerde levensstijl

 • langdurig ziek zijn of overgeërfde problematiek.

Symptomen van Qi leegte

 • kortademigheid

 • zwakke stem

 • spontaan zweten

 • geen eetlust

 • losse ontlasting

 • vermoeidheid

 • lusteloosheid

 • lege pols

 

 

 

 

 

 

Symptomen van zinkende Qi:

 • symptomen van Qi leegte

 • loom en zwaar gevoel

 • zakkend gevoel onderbuik

 • prolaps van de organen bijvoorbeeld baarmoeder, aambeien of blaas.

 • krachteloze pols

 • behandelen door Qi te versterken en te laten stijgen

 

 

 

 

 

 

De Qi kan stagneren door verschillende oorzaken bijvoorbeeld door te weinig Qi (leegte) maar ook door blokkade door EPF of interne pathogeen Damp/Phlegm, voedsel, Hitte en emoties (Voltes)

Symptomen van Qi stagnatie:

 • gevoel van distensie

 • pijn die wisselt van plaats en diffuus is.

 • opgezet gevoel keel, buik, maag, ribben.

 • depressie

 • irritatie

 • zuchten

 • pijnlijke menstruatie

 • gespannen pols

 

 

 

 

 

 

Qi kan ook rebelleren, dat wil zeggen een andere kant opgaan dan de richting die de Qi normaal gaat. Elk orgaan heeft zijn eigen Qi stroomrichting:

 • Maag Qi daalt , in een pathologische situatie stijgt de Maag Qi (boeren, hikken, misselijk)

 • Milt Qi stijgt, in een pathologische situatie daalt de Milt Qi(prolaps of diarree)

 • Lever Qi stijgt, in pathologische situatie stijgt de Qi nog meer of hij valt Maag/Milt/Darmen aan(misselijk of diarree of geitenkeutels.

 • Long Qi daalt, als deze stijgt krijg je hoesten.

 • Nier Qi daalt, als de Qi stijgt krijg je astma

 • Hart Qi daalt, als deze stijgt krijg je slecht slapen.

Bloed patronen

Bloed is in de Chinese geneeskunde een vorm van Qi en onscheidbaar van het Qi zelf. Het Qi geeft leven aan het Bloed.

De Milt en de Maag zijn de belangrijkste bron van Bloed. De Long brengt de Gu Qi naar het Hart waar het wordt omgezet in Bloed.

De transformatie van het Gu Qi in Bloed wordt ondersteund door de Yuan Qi . De Nier slaat het Jing op wat Merg produceert wat ook een bijdrage levert aan de vorming van Bloed.De Lever slaat het Bloed op.

Bloed patronen:

 • Leegte van Bloed

 • Stase van Bloed

 • Hitte in het Bloed

 • Bloedverlies

 

 

 

Leegte van Bloed

 • Bloed is Yin

 • Voedt en bevochtigt het lichaam

 • Langdurige Bloedleegte leidt tot droogte:

  • droge huid

  • droge tong

  • droog haar

  • droge nagels

Bloedleegte symptomen:

 • Dofbleek gelaat

 • Bleke lippen en nagels

 • Duizeligheid en vermoeidheid

 • Doof gevoel in de ledematen

 • Hartkloppingen

 • Slecht geheugen en slechte concentratie

 • Slecht slapen

 • Bleke tong

 • Fijne pols

 

 

 

Bloedstase

 • Qi beweegt het Bloed dus bij een Bloedstase is altijd een stagneren van Qi aanwezig.

 • De Lever wordt het meest aangetast door Bloedstase

 • Andere organen die aangetast worden door Bloedstase zijn:Hart, Long, Maag, Darmen en baarmoeder.

 • Bloedstase kan ontstaat uit:

  • Qi stagnatie: het Qi laat Bloed circuleren, als Qi stagneert stagneert ook het Bloed.

  • Qi leegte: het Qi is te zwak om het Bloed te bewegen.

  • Hitte in het Bloed: door de Hitte dikt het Bloed in en stagneert daardoor.

  • Bloedleegte: Bloedleegte kan Qi leegte veroorzaken, door de Qi leegte is het Qi te zwak om het Bloed te bewegen.

  • Interne Koude: door de Kou vertraagt de Bloedstroom.

  • door Trauma: Bloed treedt buiten de vaten en blokkeert daarmee de doorstroming.

 • Symptomen Bloedstase:

  • donker gelaat

  • paarse lippen

  • menstruatiebloed met donker bloed en klonters

  • stekende zeurende pijn op 1 plaats

  • abdominale massa's die niet bewegen

  • paarse nagels

  • verhoorning van de huid of donkere plekken op de huid

  • Per orgaan:

   • Lever Bloedstase: pijnlijke mesntrautie met klonters

   • Hart Bloedstase: pijn als messteken in Hartgebied

   • Long Bloed stase: volheidsgevoel in borst met ophoesten donker bloed

   • Maag Bloed stase: zwart bloed braken

   • Darmen Bloed stase: buikpijn met donker bloed in de stoelgang

   • Uterus Bloed stase: dysmenorroe,  donker menstruatiebloed met klonters.

 

 

 

Hitte in het Bloed

Hitte in het Bloed wordt veroorzaakt door:

 • een EPF die doordringt tot het Bloedniveau.

 • Interne Hitte 

Symptomen van Hitte in het Bloed:

 • Hitte gevoel

 • Geest verstoringen

 • Huidklachten met rode uitslag.

 • Irritatie

 • Bloedingen

 • Hevige bloedingen als Bloed Hitte de Chong Mai en Uterus beïnvloedt.

 • Mondzweertjes (aften)

 • Droge mond

 • Diep rode tong

 • Snelle pols

 

 

 

Bloedverlies

 • Bloedverlies drie oorzaken:

  • Het Qi is te zwak om het Bloed in de vaten te houden

  • Hitte in het Bloed perst het Bloed uit de vaten.

  • Stagnatie van Bloed drijft het Bloed uit de vaten.

 • Symptomen van Bloedverlies:

  • Neusbloedingen

  • Bloed in urine

  • Bloed in ontlasting

  • Opgeven van Bloed.

  • Spotting

  • Overvloedige menstruatie.

  • Pols en tongbeeld zijn afhankelijk zij afhankelijk van het feit of het een Exces of  Leegte beeld betreft.

De Organische Vloeistoffen en patronen

 • De belangrijkste functie van de Vloeistoffen is bevochtiging.

 • Er is een constante uitwisseling tussen de Vloeistoffen en het Bloed.

 • De Organische Vloeistoffen zijn een deel van het Yin een een leegte van de Vloeistoffen veroorzaakt droogte.

 • Langdurige Yin leegte kan ook leiden tot leegte van Vloeistoffen.

 • Oorzaken van Organische Vloeistof leegte zijn:

  • Yin leegte

  • Veel zweten door bijvoorbeeld koorts

  • Overgeven

  • Diarree

  • Hevig bloedverlies tijdens bevalling

  • Langdurige Bloedleegte

  • Aangedane Organen:

   • Long met symptomen als droge huid en droge hoest

   • Maag Qi leegte of Maag Yin leegte met symptomen als droge mond zonder drinkbehoefte, of drinken kleine slokjes, droge tong met horizontale cracks.

   • Nier leegte met symptomen als weinig urine, droge mond in de nacht en een droge keel.

   • Darmen met symptomen als droge ontlasting.

 • Algemene symptomen van Vloeistof deficiëntie zijn:

  • Droge huid

  • Droge mond

  • Droge neus

  • Droge hoest

  • Droge lippen

  • Hese stem

  • Dorst

  • Droge stoelgang

  • Weinig urine.

  • Droge tong

Oedeem

 • Oedeem is ophoping van Vocht in het lichaam veelal ten gevolge van een Milt leegte, Long leegte , Nier leegte of een combinatie  van deze of door een EPF Wind, Koude of Damp of dor een Interne pathogeen.

 • Long Qi leegte zal het bovenlichaam aantasten met oedeem in gezicht en handen tot gevolg.

 • Milt Qi leegte zal het midden van het lichaam aantasten met oedeem in de buik tot gevolg (ascites)

 • Nier Yang leegte oedeem zal het onderlichaam aantasten met oedeem in de enkels tot gevolg.

 • Yang oedeem wordt veroorzaakt door Yange pathogeen:

  • Kent een snel en acuut verloop

  • Gaat van boven naar beneden (tast eerst hoofd en bovenst ledematen aan)

  • Hitte gevoel in de borst

  • Dorst

  • Weinig urine

  • Droge stoel

  • Rood gelaat

  • Ruwe ademhaling

  • Rode tong met gelig beslag (soms ook wit)

  • Oppervlakkige sterke pols.

 • Yin oedeem komt door interne leegte:

  • langzaam ontstaansproces (enkele maanden)

  • Begint onderin bij enkels en gaat via benen naar boven.

  • Je kan putjes in de huid drukken die blijven staan doordat er weinig Yang Qi in het gebied is.

  • Kan voorkomen na ziekte of bevalling.

 • Symptomen:

  • Kouwelijk

  • Weinig urine of moeilijk plassen

  • Gewone of losse stoelgang

  • Geen dorst

  • Zwakke stem

  • Bleke huid

  • Cliënt is vermagerd of heeft veel stres.

  • Bleke slappe tong

  • Langzame pols

Phlegm

 • Phlegm is net als Bloedstase een secundaire pathogeen  wat wil zeggen dat Phlegm en Bloedstase  ontstaan uit een andere disbalans en zelf de oorzaak van ziekte worden

 • Phlegm ontstaat door een Milt Qi leegte en/of Long Qi leegte en/of Nier Qi leegte.

 • Phlegm kan ook ontstaan doordat pathologisch Vuur de Vloeistoffen indikt.

 • Je hebt twee soorten Phlegm:

  • Phlegm wat door het lichaam naar buiten kan worden afgescheiden (substantial Phlegm) bijv slijm in de Long

  • Phlegm wat in het lichaam blijf ten niet naar buiten kan (non substantial) bijvoorbeeld een gal of niersteen of Phlegm in gewrichten of Hart.

 • Je hebt 5 soorten Phlegm:

  • Wind Phlegm (Feng tan):

   • duizelig, misselijk, doof gevoel ledematen, hoesten van flegma, rochels in de keel, deviatie mond en ogen, slippery pols.

  • Hitte Phlegm (Rè tan) :

   • koorts, hoest met dik geel sputum, rood gelaat, droge mond en lippen,, pijn op de borst, donkere urine, droge stoelgang, rode tong dik geel beslag, slippery en snelle pols.

  • Koude Phlegm (Hán tan):

   • Opgeven/hoesten wit waterig sputum, koudegevoel in ledematen en rug, misselijk, losse ontlasting, bleke tong met wit nat beslag, diepe slippery en langzame pols.

  • Damp Phlegm (Shī tan):

   • ophoesten van veel en grote hoeveelheden slijm die dik en waterig zijn, geen eetlust, geen dorst, volheidsgevoel borstkas en maag, zwaar gevoel in lichaam, bleke tong met dik wit beslag en soggy of slippery pols.

  • Droogte Phlegm (Zao tan):

   • Droge hoest met weinig slijm, moeilijk op te hoesten dik slijm, droge keel en neus, weinig urine, dorst, droge stoelgang, droge tong met weinig beslag, fijne slippery pols. Zie ook Long droogte patroon).

 • De Vloeistoffen kunnen zich ook accumuleren als erge dunne waterige vloeistoffen (Phlegm fluids). We onderscheiden 4 Phlegm fluids patronen(Yīn patronen):

  • Phlegm fluids in Maag en Darmen (Tan Yin)

  • ontstaat door Milt Qi en een Nier Yang leegte waardoor Vloeistoffen niet meer omgezet worden en in Maag en Darmen achter blijft:

   • symptomen: gorgelend geluid in de Darmen, volte gevoel borstkas, kortademig, hartkloppingen, opgeven dunne heldere vloeistoffen, volte gevoel in de buik,  weinig eetlust, duizelig,  droge mond maar geen dorst, bleke en gezwollen tong met vettig beslag en slippery pols.

  • Phlegm Vloeistoffen in het hypochondrium (Xuan Yin).

  • Ontstaat doordat Vloeistoffen onvoldoende worden omgezet en getransporteerd waardoor er Qi stagnatie ontstaat:

   • symptomen: pijn en distensie in borstkas en ribben wat verergert bij hoesten, kortademig, droge keel, vettig wit tongbeslag en een diepe wiry pols.

  • Phlegm Vloeistoffen in ledematen (Yi Yin)

  • De Long en de Milt functioneren niet goed waardoor de Vloeistoffen zich nestelen in spieren en huid.

   • symptomen: zwaartegevoel in lichaam, spierpijnen, geen zweten , geen drinkbehoefte, hoest met veel wit sputum, evt oedeem van de ledematen, wit tongbeslag en een wiry pols.

  • Phlegm Vloeistoffen boven diafragma( Zhi Yin)

  • Pathogene factor loopt vast in de Longen en zorgt daar voor blokkade in de vrije stroom van Qi.

   • symptomen: hoest, astma, oedeem in het gezicht, duizeligheid, moeite met platliggen, veel wit slijm, dik wit tongbeslag, wiry pols. Verergert met Koude.

 
 
 
Qi leegteTCM Lover
00:00 / 03:23
Qi, Bloed en de Vloeistoffen m4aTCM Lover
00:00 / 03:13
Zinkende qiTCM Lover
00:00 / 01:33
Qi stagnatieArtist Name
00:00 / 03:36
Rebellerende QiTCM Lover
00:00 / 01:16
Bloed leegteTCM Lover
00:00 / 03:12
BloedstaseTCM Lover
00:00 / 03:25
Hitte in het BloedTCM Lover
00:00 / 01:55
BloedverliesTCM Lover
00:00 / 01:35
Vloeistof leegteTCM Lover
00:00 / 01:37
OedeemTCM Lover
00:00 / 04:51
Phlegm patronenTCM Lover
00:00 / 02:57
Yin patronenTCM Lover
00:00 / 03:50