5 elementen volgens Worsley

Grondslagen van klassieke (Worsley) acupunctuur met vijf elementen zoals onderwezen door wijlen professor J.R. Worsley, is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op de oude acupunctuur theorie uit de periode van rond 200 voor Christus. In de afgelopen 50 jaar heeft Worsley dit gecombineerd met ideeën van andere acupunctuurscholen om te creëren wat nu bekend staat als de klassieke acupunctuur met vijf elementen.

Hoewel er veel overeenkomsten zijn met de moderne TCM, is het ook weer heel anders in theorie en omvat het meer dan de algemeen onderwezen vijf fasen(vijf bewegingen) theorie. Om deze denkrichting en de manier waarop een acupuncturist met vijf elementen naar de behandeling kijkt te begrijpen, zijn er bepaalde manieren van handelen die moeten worden begrepen.de diagnostische basis van de klassieke acupunctuur met vijf elementen is de theorievan de oorzakelijke factor(Causative Factor=CF).Men denkt dat de CF de

RP-P-1993-328.jpg

hoofdoorzaak is van de meeste klachten bij een cliënt.

Aangenomen wordt dat tijdens de geboorte of de vroege kinderjaren een constitutionele zwakte ontstaat in een van de elementen.

In de loop van de tijd heeft deze zwakte effect op de andere elementen via de Sheng-cyclus (moeder-kind cyclus).

De CF is het element dat de basis vormt voor de onevenwichtigheden die een persoon kan ervaren dit element wordt de focus van de behandeling.

Laten we als voorbeeld kijken naar een patiënt met een CF in het element Metaal.

Deze diagnose betekent dat Metaal in de kindertijd het hardst is getroffen. Dit kan door milieu- of emotionele oorzaken zijn, maar uiteindelijk zal het het vermogen van het Metaalelement om energie door te geven aan het Waterelement (het kind) beïnvloeden.

Het Waterelement zal nu ook disbalans gaan vertonen en symptomen gaan vertonen. Dit terwijl het Moederelement ook verzwakt is .

Na verloop van tijd zet deze disbalans zich door tot in alle elementen. In plaats van achter deze lange lijst met symptomen aan te gaan die afkomstig zijn van de uit balans zijnde elementen, gaat de acupuncturist rechtstreeks naar de kern van het probleem - de CF - wat in dit geval het Metaalelement is.