De visies op de acht extra meridianen/Qi Jing Ba Mai ( QJBM) verschilt behoorlijk. Ik geef de verschillende visies weer. Het meest uitgebreid zal ik de Chinese visie behandelen omdat deze veelal gebruikt wordt in de opleidingen.

Traditionele Chinese benadering  van de QJBM

 • de 8 Extra Meridianen worden gezien als opslagvaten of reservoirs van energie.

 • ze bewaren en verdelen Yuan-Jing, onze oorspronkelijke constitutionele energie.

 • ze worden beschouwd als "pre-heaven kanalen" en zijn belangrijk bij de ontwikkeling van de foetus.

 • De 8 QJBM zijn geen gewone meridianen zoals de hoofdmeridianen; ze volgen hun eigen loop door het lichaam zonder verbindingen met huid en peesstructuren.

 • ze kennen geen normale Yin Yang paren,

 • zijn niet direct verbonden met de Zang-Fu.

 • hebben geen speciale acupunctuurpunten.

 • ze kruisen echter primaire meridiaan punten en worden gecontroleerd, beïnvloed en behandeld door deze primaire meridiaan punten.

 • In de Chinese benadering worden de 8 QJBM gezien als constitutionele vaten, die de link vertegenwoordigen tussen pre-hemel (geërfde) energieën en post-hemel (verworven) energieën.

 • De energiecirculatie in de acht QJBM helpt het innerlijke evenwicht van Qi, Bloed en Jing te behouden.

 • Een deel van hun belang is om overloop en overmaat aan Qi en Bloed uit het hoofdmeridiaan stelsel aan te pakken.

 • In de Nanjing werden de 8 QJBM beschreven als reservoirs in geval van uitputting van de hoofdmeridiaan en als reservoirs in geval van overschot in de hoofdmeridiaan. In dit opzicht kunnen ze het overschot absorberen en overdragen tijdens blokkades in het hoofd meridaan stelsel. Dit gebeurt wanneer de 8 QJBM de hoofdmeridianen kruisen.

 • Sommige bronnen zijn van mening dat de 8 QJBM de hoofdmeridianen kruisen bij de Yuan-bronpunten, waardoor toegang wordt verkregen tot reservoirs van Yuan qi vanuit het QJBM systeem.

 • Hoewel de 8 QJBM werden besproken in de medische klassiekers, kwamen ze pas in de 14e eeuw in klinisch gebruik, toen werd vastgesteld dat 8 QJBM konden worden beïnvloed door behandeling van punten van de hoofdmeridianen.

Visie Yoshio Manaka:De klassieke leer vertelt ons dat de 12 hoofdmeridianen zich geleidelijk ontwikkelen naarmate de foetus ouder wordt. Kijkend naar het allereerste begin van de groei van het embryo, kan de theorie van Yoshio Manaka  als een zeer nuttige basis dienen om de werking van de Qi Jing Ba Ma  en hun grote effectiviteit te begrijpen.

Yoshio Manaka ontwikkelde een benadering met 8 QJBM als een op zichzelf staande therapie. Hij begon met het bespreken van de embryologische rol van de 8 QJBM, waardoor de energie in de foetus kon bewegen en ontwikkelen:

Op het moment waarop de bevruchte eicel begint te groeien, creëren de eerste drie celdelingen acht cellen. Manaka veronderstelde dat deze eerste celdelingen de basis vormen voor de acht Qi Jing Ba Mai. Uit de eerste verticale splitsing, die links en rechts van elkaar scheidt, ontstaat de Ren Mai en de Du Mai; de horizontale deling geeft aanleiding tot d eDai Mai; en de tweede verticale scheiding scheidt voor- en achterkant. Door Yin en Yang differentiatie toe te passen, komen we bij de acht eerste cellen die acht Qi Jing Ba Mai opleveren die voorzien in de primaire behoeften van het organisme terwijl het energiesysteem evolueert. Met deze 'oerdifferentiatie' is het mogelijk om de brede werking van de Qi Jing Ba Mai voor te stellen.De acht meridianen zijn het enige netwerk in het embryo , dat fungeert als oorsprong voor een primair meridiaan systeem. Deze primaire meridiaan circulatie ontstaat na de geboorte en bereikt de volledige volwassenheid op 3-jarige leeftijd.

David Twicken, heeft veel aandacht besteed in zijn boek Eight Extraordinary Channels (2013, Singing Dragon) aan de 8 QJBM. Ten eerste stelt hij een laagsysteem voor de meridianen van oppervlakkig tot diep voor:

 • Wei Level (meest oppervlakkig)

 • Spiermeridianen Jing Jin

 • Hoofdmeridianen

 • Acht QJBM Yuan-niveau  (meest diep)

 • Twicken's systeem druist in tegen de moderne Japanse benadering die wordt gebruikt in het 3-Level Acupuncture Protocol, waar de Divergent meridiaan-netwerk dieper gaat dan het acht QJBM netwerk, maar zijn volgorde is trouw aan het klassieke Chinese idee van de QJBM. Dr. Twicken stelt voor om acht QJBM  te gebruiken voor problemen die de Yuan en Jing beïnvloeden, bijvoorbeeld voor chronische constitutionele zwakheden die leiden tot astma of longzwakte, gebruik Lo 7 - Ni 6

Franse acupuncturisten noemen de acht QJBM  'wonderbaarlijke meridianen' omdat ze therapeutische effecten konden creëren wanneer alle andere technieken faalden. Omdat elk van deze meridianen een sterk effect heeft op psychisch functioneren, behoren de commandopunten bovendien tot de belangrijkste psychologische punten in het lichaam. Om deze reden worden ze af en toe 'De Acht Psychische meridanen' genoemd.

Chinese visie:

 • De QJBM fungeren als energiereservoir voor de hoofdmeridianen. De QJBM nemen energie op en geven energie af aan de hoofdmeridianen. Ze reguleren  en controleren daarmee de Qi en Xue in de hoofdmeridianen.

 • De QJBM ontvangen hun energie van de Nier en bevatten het Jing dat is opgeslagen in de Nier.

 • Hierdoor zijn de QJBM een schakel tussen de voorhemelse en nahemelse Qi

 • De acht QJBM reguleren Qi en Xue niveau in-  en voeden de hoofdmeridianen

 • Als je de QJBM behandelt is de behandeling op een dieper niveau, gerelateerd aan de voorhemelse Qi en constitutie van een persoon.

 • De QJBM laten de  Wei Qi circuleren over de borst, buik en rug (Chong Mai/Ren Mai/Du Mai) en beschermen daarmee het lichaam. Dit verklaart de rol van de Nier bij de afweer.

 • De Du Mai en Ren Mai reguleren de 7 jarige levenscyclus bij de vrouw en de 8 jarige cyclus bij de man.

 • Elke QJBM heeft zijn eigen karakteristieke functies

 • Punten van de QJBM  worden op tegenover liggende kanten van het lichaam geprikt: het openingspunt wordt bij de man links geprikt en bij de vrouw rechts.

Functies Ren Mai

 • De Ren Mai ontspringt uit de Nier behandelt op constitutioneel niveau

 • Beheerst alle Yin meridianen (Zee van Yin)  en de Maag meridiaan en heeft invloed op het voeden van  Yin in het lichaam

 • Reguleert de baarmoeder en het Bloed en de geslachtsorganen.

 • Beweegt Qi in de Onderste Warmer, kan dalende functie Long stimuleren en ontvangende functie van de Nier.

 • Regelt  lichaamsvloeistoffen in het buikgebied en samen met Du Mai en Chong Mai beschermen van de buik en rug. 

 • Reguleert samen met Chong Mai de veranderingen tussen de levenscycli ( 7 jaar voor vrouwen en 8 jaar voor mannen)

 • Stuurt Yin Qi naar gezicht.

Functies Yin Qiao Mai:

 • Invloedsgebied: binnenkant benen, buik en ogen

 • Aftakking van de Nier meridiaan

 • Bij een exces in de Yin Qiao Mai zal de persoon slaperig zijn en de ogen willen sluiten

 • Controleert de Yin Qi van de linker en rechterhelft van het lichaam.

 • Brengt Yin Qi naar de ogen

 • Invloed op tonus beenspieren

 • Controleert Yin Qi aan de linker en rechter lichaamshelft (werkt hierbij samen met Yang Qiao Mai)

 • Breng Yin in onderbuik en genitaliën en beheerst Qi in onderbuik. 

 • Yin Qiao Mai reguleert samen met  Yang Qiao Mai reguleren het ritme tussen Yin & Yang en zorgen dat er evenveel Qi door de 12
     meridianen loopt.

Functies Du Mai

 • De Du Mai ontspringt uit de Nier behandelt op constitutioneel niveau

 • Is rijk aan Wei Qi

 • Zee van Yang; versterkt met name Nier Yang en de rug

 • Verdrijft interne Wind en externe Wind. Voedt wervelkolom, het Merg en hersenen en de vijf extra Fu

 • Versterkt de Geest

 • Klaren van Yang Hitte maar ook om het Yang te versterken

 • Behandelen van klachten in de loop van de meridiaan bijvoorbeeld rugklachten

Functies Yang Qiao Mai

 • Is de Yang Qiao Mai in exces ​is is de persoon wakker met de ogen wijd open

 • Is een aftakking van de Blaasmeridaan

 • Harmoniseert met de Yin Qiao Mai de linker en rechter helft van het lichaam, als de Yang Qiao Mai een probleem heeft is het Yang te strak  en het Yin te ontspannen (spieren binnenkant been zijn te ontspannen en buitenkant been zijn te gespannen)

 • Brengt Yang energie naar de ogen, voedt en bevochtigt en controleert de ogen samen met de Yin Qiao Mai

 • Samen met de Yin Qiao Mai balanceren ze  het Yin en Yang in het lichaam met name van boven naar beneden.

 • Absorbeert het exces aan Yang Qi van het hoofd en helpt daardoor bij interne en externe Wind van het hoofd

 • Verdrijft de EPF Wind

 • Reguleert de Yange meridianen .

 • Is verbonden met Du Mai en de Blaasmeridiaan.
   

Functies Chong Mai

 • De Chong  Mai ontspringt uit de Nier behandelt op constitutioneel niveau

 • Beïnvloedt buik, uterus, borst en hart

 • Zee van de vijf Yin en zes Yang organen omdat de Chong Mai de voorhemelse en nahemelse Qi met elkaar verbindt doordat de Chong Mai verbonden is met de Nier (voorhemel) en Maag via acupunctuurpunt Ma 30 (Nahemel)

 • Zee van de twaalf meridianen omdat de Chong Mai de Wei Qi over de borst verspreidt via kleine capillair achtige meridianen.

 • Beweegt Qi en Bloed bijvoorbeeld wanneer deze gestagneerd is in borst en buik.

 • Chong Mai reguleert met Ren Mai de uterus, de menstruatie en voedt het Bloed.

 • Bij zwakke constitutie met spijsverteringsproblemen

 • Chong Mai stroomt door het hart en wordt gebruikt om Bloed van het Hart te bewegen bijv bij pijn in de borst

Functies Yin Wei Mai

 • Beïnvloedt borstkas en hart

 • Verbindt alle Yin meridianen en wordt daardoor gebruikt bij Leegte van Bloed en/of Yin

 • Heeft kalmerend effect op de Shen

 • Doordat YIn Wei Mai Bloed versterkt heeft Yin Wei Mai versterkend effect op Hart

 • Effectief bij behandelen van hoofdpijn ten gevolg van Bloedleegte met name achterkant nek

Functies Dai Mai 

 • De enige horizontaal verlopende meridiaan in het lichaam.

 • Balanceert Lever en Galblaas met name bij Volte (exces) beelden van de Lever.

 • Verdrijft Damp Hitte uit de Onderste Warmer met name de genitaliën.

 • Verbindt Nieren met Uterus.

 • De Dai Mai omcirkelt de beenmeridianen en beïnvloedt hun Qi circulatie.

 • Heeft invloed op Qi circulatie van de Maagmeridiaan  en kan zwakte van de beenspieren veroorzaken(atrofie)

 • De Dai Mai stroomt door het middel en heeft daardoor invloed op de heup en bekkengebied.

Functies  Yang Wei Mai

 • Beïnvloede lichaamsgebieden zijn laterale zijde van het been, zijkanten lichaam, laterale zijde van de nek en hoofd en oren.

 • Verbindt alle Yangmeridianen en regelt Yang Qi.

 • Balanceert de Yange Qi en de Yange zones: het externe(huid/Tai Yang/Shao Yang) en de meest Yange substantie de Shen.

 • Wordt gebruikt bij afwisselend koorts en rillingen, pijn aan zijkanten van het lichaam, hoofdpijn en oorpijn als gevolg van Galblaasproblematiek/Stijgend Lever Yang.

De acht commando/openingspunten zijn:

 • Gong Sun, Milt 4 openingspunt, communiceert met de Chong Mai

 • Nei Guan Pericard 6 communiceert met de Yin Wei Mai, en beide punten en meridianen verenigen zich in de borst, het hart en de maag.

 • Zu Lin Qi, Galblaas 41 communiceert met de Dai Mai

 •  Wai Guan ,San Jiao 5 communiceert met de Yang Wei Mai, en beide punten en vaten verenigen zich aan de buitenste canthus, achter het oor, de wang, de nek, de supraclaviculaire fossa en de diafragma

 • Hou Xi, Dunne Darm 3 communiceert met de Du Mai.

 • Shen MaiBlaas 62 communiceert met de Yang Qiao Mai, en beide punten en vaten verenigen zich in de binnenste holte, nek, Dunne Darm en Blaas

 • Lie Que, Long 7 communiceert met de Ren Mai

 • Zhao HaiNier 6 communiceert met de Yin Qiao Mai, en ze verenigen zich allebei met de longen, keel en middenrif.