Tongdiagnose en bloedstase

 

Bloedstase is een secundaire pathogeen, dat wil zeggen dat bloedstase een gevolg is van een andere disbalans . Bloedstase is altijd een exces syndroom, onderliggend kan er een leegte van bijvoorbeeld Bloed of Qi aanwezig zijn. De tongdiagnose is altijd een betrouwbare factor om te bepalen of er een Bloedstase aanwezig is.

Een blauw-paarse kleur van het tonglichaam geeft een zeer duidelijke indicatie van de aanwezigheid van Bloedstase.

Dit is echter een lastige kleur om te herkennen, zeker als je beginnend therapeut bent kan het lastig zijn deze te onderscheiden .Deze kleur ontstaat doordat het bloed stroperiger wordt en de bloedcellen minder zuurstof vervoeren. Ook de aanwezigheid van vetlipides in het bloed en een verhoogd immunoglubine gehalte vertragen de bloedcirculatie, waardoor een blauw-paarse kleur kan ontstaan(=Bloedstase).

Immunoglobulinen worden gemaakt door witte bloedcellen en spelen een belangrijke rol bij de afweer tegen infectieziekten.

Ook donkerblauwe of paarse stippen op de tong kunnen duiden op Bloedstase.

Bij dementerende ouderen is er een onderzoek naar de hersenen gedaan. Westers gezien waren er veel eiwitafzettingen te zien in hersenen en cellen, Chinees gezien werd er een Bloedstase gediagnosticeerd. Een Bloedstase is dus een belemmering van de doorstroming van het Bloed maar kan Westers gezien overmatige eiwit-afzetting betekenen.

De locatie van de Bloedstase kan je aflezen door te bekijken op welke plek op de tong de plekken verschijnen.

Als de plekken verschijnen op het voorste deel van de tong, dan is dat een indicatie dat de Long en/of  het Hart zijn aangedaan. De klacht is dan bijvoorbeeld pijn op de borst (borst Bi syndroom).Vaak geeft de plaats van de stip ook aan op welke plek in het lichaam de stase zit: zit de paarse stip aan één kant dan is vaak slechts één kant van het lichaam aangedaan.

 

De sublinguale aders aan de onderkant van de tong zijn ook een goede indicator voor Bloedstase:

zijn ze vergroot en/of  donkerblauw, of dieppaars, lopen ze scheef/krom dan is dat ook een indicatie voor Bloedstase.

Veel kleine vertakkingen zijn ook een teken van Bloedstase.

Het aantal stippen, de lengte en kleur van de sublinguale ader geven de graad aan van de Bloedstase.

Op de foto hieronder kun je zien dat de tong verdeeld kan worden in 3 horizontale zones; een bovenste gedeelte (naar de punt van de tong), een middengedeelte (2) en het onderste gedeelte, de wortel van de tong (3).

Verticaal kan je tong verdelen in de weergegeven kromlopende lijnen.

Als de sublinguale ader ongeveer even lang is als ⅗ van de tonglengte  en de dikte van de sublinguale ader ongeveer 2,5 mm dan wordt dat gezien als normaal ( tot  rode lijn nummer3). Loopt de ader verder door (verder dan de rode of paarse lijn) of is de ader dikker dan 2,5 mm dan duidt dat op Bloedstase

Wanneer de sublinguale ader over de horizontaal lopende middellijn gaan (verder dan het frenulum lang is, dus op foto het gebied van witte lijn 2) dan is er kans dat er Bloedstase aanwezig is.

 

Onder normale condities is de onderkant van de tong vochtiger en bleker dan de bovenzijde van de tong. Gemiddeld zo’n 60% vochtiger.

Bij oudere mensen wordt de tong donkerder en minder vochtig en de tong wordt iets ruwer. Dat kan gezien worden als normaal.

Is er veel speeksel onder de tong aanwezig dan kan dat duiden op een Nier- en Milt Yang leegte met Damp en/of water retentie.

 

Is de sublinguale ader kort en dun met een bleke kleur dan duidt dat op een Qi en/of Bloed  leegte.

Er zijn 3 soorten stase plekken te onderscheiden:

  • stase stippen

  • stase plekken ter grootte van een rijstkorrel 

  • stase gebieden.

Is het aantal stase plekken minder dan drie, dan betekent dat een lichte stase. Tussen de 3 en de 10 plekken betekent een gemiddelde stase, meer dan 10 is een ernstige stase.

Het hebben van enkele stase plekken kan bij oudere mensen  gezien worden als normaal.

 

In de literatuur behoort de choppy (ruwe) pols, de Se Mai  bij Bloedstase.

Omdat Bloedstase zich vaak combineert met andere syndromen kunnen  er ook diepe, wiry, gespannen of langzame polsen voorkomen. Doordat al deze polsen kunnen voorkomen bij een Bloedstase, is een diagnose gebaseerd op alleen de pols niet betrouwbaar genoeg.

2.jpg
3.jpg
1.jpg